โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 13) 06 เม.ย. 61
เรียนปรับพื้นฐาน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 14) 06 เม.ย. 61