โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทางโรงเรียนจัดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 ณ วัดกัณตาราม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,16:45   อ่าน 12 ครั้ง