โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนปรับพื้นฐาน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561

การเรียนปรับพื้นฐาน
นักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จะต้องเรียนปรับพื้นฐาน ตามวันเวลาต่อไปนี้

ชั้น

วันที่

เวลา

ม.1

30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561

08.30 – 15.30 น.

ม.4

30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561

08.30 – 15.30 น.

 หมายเหตุ 1. แต่งกายชุดนักเรียนเดิมโรงเรียนเดิม ตัดผมทรงนักเรียนและเล็บมือเรียบร้อย
              2. เตรียมเครื่องเขียน, Dictionary Eng/ไทย
              3. นักเรียนคนใดขาดเรียนเกิด 2 ครั้ง ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 14 ครั้ง