โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม   ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
10 พ.ค. 61 ถึง 12 พ.ค. 61 เข้าค่ายคุณธรรม ม.4
วัดกัณตาราม
07 พ.ค. 61 ถึง 09 เม.ย. 61 เข้าค่ายคุณธรรม ม.1
วัดกัณตาราม
30 เม.ย. 61 ถึง 04 พ.ค. 61 ปรับพื้นฐาน ม.1,ม.4
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม/ชุดนักเรียน